image
Drobečková navigace

Úvod > O nás

O nás

Naše historie sahá až k roku 1931. Družstvo s ručením omezením okresu Telčského získalo majetek velkostatku Telč od bývalého vlastníka Leopolda Podstatského-Lichtenštejna v rámci 1. pozemkové reformy.

Družstvo zahrnovalo 17 členských obcí: Bolíkov, Domašín, Doupě, Horní Myslovou, Horní Němčice, Horní Olešnou, Kostelní Myslovou, Krahulčí, Mrákotín, Mysletice, Myslůvku, Novou Říši, Sumrakov, Telč, Vanůvek, Volevčice a Zadní Vydří, celková rozloha činila 774 ha, z toho na lesní půdu připadalo 773 ha. Družstvo tvořilo dvě polesí – Borovná a Skrýchov, která se sloučila v jeden hospodářský celek. Půdní majetek se rozprostíral v nadmořské výšce asi 620 – 769 m n. m.

Při revizi 1. pozemkové reformy v letech 1948 a 1949 získalo družstvo les Bažantnici a Park v Telči o výměře 74 ha, takže celkový rozsah obhospodařované půdy vzrostl na 1044 ha, z toho bylo 1010 ha lesní půdy.

Písemnosti družstva převzal státní archív z Lesního závodu v Telči v roce 1964. Fond, který uspořádala v lednu 1972 archivářka Jaroslava Špačková považuje za nejdůležitější podrobné lesní hospodářské plány, jejichž plnění je zachyceno v hospodářských knihách a je uložen v Moravském zemském archívu v Brně.

11. prosince 1955 se změnilo lesní družstvo v Telči na Lidové družstvo podle zákona č. 53/1954 Sb. a k 30. 6. 1959 bylo začleněno do Lesního závodu v Telči. S bývalým majetkem LD hospodařily do 30. 9. 1992 Jihomoravské státní lesy Brno, Lesní závod Telč a od 1. 10. 1992 Lesy České republiky Hradec Králové.

Na podzim roku 1990 se bývalý lesmistr p. František Simandl, pamětník p. Bedřich Bína a současný předseda představenstva p. Ing. Rostislav Čermák začali zabývat myšlenkou obnovení LD. Po svolání valné hromady změnili původní název Lesní družstvo okresu Telčského na Lesní družstvo Borovná. Na základě usnesení vlády ČR č. 168 ze dne 15. března 1995 o postupu při převodech nemovitého majetku bývalých lesních družstev obcí do vlastnictví obcí, se mohlo pokračovat v činnosti a obnově LD. Z těchto důvodů byla svolána členská schůze na 29. ledna 1996, kde zástupci členských obcí vyjádřili vůli k pokračování v činnosti LD.

Dne 27. 3. 1996 byla podepsána smlouva o převodu vlastnictví mezi Lesy ČR s.p. Hradec Králové a jednotlivými členskými obcemi LD. Touto smlouvou bylo převedeno 801 ha lesní půdy na obce. LD Borovná zahájilo svoji činnost 1. 4. 1996.

 

Statutární orgán družstva

předseda představenstva:
Ing. Rostislav Čermák
místopředseda představenstva:
Pavel Komín (Telč)
člen představenstva:
Pavel Tichý (Studená)
člen představenstva:
Josef Jakoubek (Mysletice)
člen představenstva:
Jiří Sláma (Nová Říše)

 

Seznam členských obcí dle seznamu z Moravského zemského archívu v Brně

Současná obec
Původní obec
Podíly
Černíč Myslůvka 5/575
Doupě Doupí 30/575
Horní Myslová Horní Myslová 20/575
Horní Němčice Horní Němčice 25/575
Kostelní Myslová Kostelní Myslová 30/575
Krahulčí Krahulčí 20/575
Mrákotín Mrákotín 70/575
Mysletice Mysletice 15/575
Nová Říše Nová Říše 40/575
Popelín Horní Olešná 25/575
  Horní Bolíkov 35/575  
Studená Domašín 15/575 90/575
  Sumrakov 40/575  
Telč Telč 150/575
Vanůvek Vanůvek 15/575
Volevčice Volevčice 20/575
Zadní Vydří Zadní Vydří 20/575