image
image

Lesní družstvo Borovná a jeho činnost

 • Staráme se o 3100 ha lesa.
 • Zajišťujeme obnovu lesa, výchovné zásahy i ochranu lesa.
 • Vykupujeme dříví, provádíme těžbu a přibližování dřeva.
 • Zajišťujeme služby odborného lesního hospodáře (OLH).
 • Zajišťujeme poradenskou činnost v oblasti lesnictví.
 • Zpracujeme cca 2000 m3 dříví ročně na vlastní pile v Mrákotíně.
 • Vyrábíme paletové přířezy a stavební řezivo.
 • Nabízíme pořez kulatiny z vašich lesů.
 • Prodáváme palivové dříví - štípané i v celých délkách.
 • Vykupujeme zvěřinu a prodáváme opracované maso.
 • Provádíme pěstební práce, zalesňování, péči o kultury, výchovu porostů.
 • Pěstujeme sazenice lesních dřevin ve vlastní školce.
 • Spolupracujeme při zpracování žádosti o příspěvky na hospodaření v lesích Jihočeského kraje a Kraje Vysočina.
image
image