Lesnická činnost

Co nabízíme pro Vás a Váš les?

 • Služby lesního hospodáře
 • Zajistíme odbornou péči o Váš les.
 • Obnovu lesa
 • Zalesníme plochy po těžbě nebo jiné pozemky, které chcete přeměnit v les. Dodáme odpovídající sazenice dle projektu.
  Zajistíme ochranu sazenic (nátěry proti okusu, ochrana proti klikorohu).
 • Výchovné zásahy
 • Provedeme prořezávku, probírky do 40ti let i nad 40 let.
 • Ochrana lesa
 • Zajistíme položení i asanaci předepsaných lapáků na kůrovce, zajistíme pravidelnou kontrolu, zda ve Vašem lese nejsou stromy napadeny kůrovcem.
 • Těžba dřeva
 • Provedeme pro Vás předmýtní i mýtní těžbu ve Vašem lese.
 • Úklid po těžbě
 • Provedeme likvidaci klestu po těžbě - např. sházením na hromady, pálením, stěpkováním apod. Paseka bude připravena k zalesnění.

Výkup surového dříví je opět zahájen.
O aktuálním stavu se můžete informovat na níže uvedených telefonních číslech.

Kontakty:

Služby lesního hospodáře:
Vojtěch Čermák tel.: 602 660 223
Ostatní výše uvedené služby:
Zbyněk Baránek tel.: 777 167 085
Bohumil Mach tel.: 774 167 080
Vladimír Fišer tel.: 777 167 082
ldborovna@ldborovna.cz