Lesní družstvo Borovná a jeho činnost

  • Staráme se o 3100 ha lesa.
  • Zajišťujeme obnovu lesa, výchovné zásahy i ochranu lesa.
  • Vykupujeme dříví a provádíme těžbu dřeva.
  • Zajišťujeme služby lesního hospodáře.
  • Zajišťujeme poradenskou činnost v oblasti lesnictví.
  • Zpracováváme 3500 m3 dříví ročně na vlastní pile v Mrákotíně.
  • Vyrábíme paletové přířezy a krovy (na zakázku).
  • Prodáváme palivové dříví na pile v Mrákotíně.
  • Vykupujeme zvěřinu.
  • Produkujeme sazenice lesních dřevin v množství cca 100 000 ks za rok.

Naše historie

Naše historie sahá až k roku 1931. Družstvo s ručením omezením okresu Telčského získalo majetek velkostatku Telč od bývalého vlastníka Leopolda Podstatského Lichtenštejna v rámci 1. pozemkové reformy.
Družstvo zahrnovalo 17 členských obcí: Bolíkov,Domašín, Doupě, Horní Myslovou, Horní Němčice, Horní Olešnou, Kostelní Myslovou, Krahulčí, Mrákotín, Mysletice,Myslůvku, Novou Říši, Sumrakov, Telč, Vanůvek, Volevčice a Zadní Vydří, celková rozloha činila 774 ha, z toho na lesní půdu připadalo 773 ha.
Družstvo tvořilo dvě polesí – Borovná a Skrýchov, která se sloučila v jeden hospodářský celek. Půdní majetek se rozprostíral v nadmořské výšce asi 620 – 769 m.
Při revizi 1. pozemkové reformy v letech 1948 a 1949 získalo družstvo les Bažantnici a Park v Telči o výměře 74 ha, takže celkový rozsah obhospodařované půdy vzrostl na 1044 ha, z toho bylo 1010 ha lesní půdy.
Písemnosti družstva převzal státní archív z Lesního závodu v Telči v roce 1964. Fond, který uspořádala v lednu 1972 archivářka Jaroslava Špačková považuje za nejdůležitější podrobné lesní hospodářské plány, jejichž plnění je zachyceno v hospodářských knihách a je uložen v Moravském zemském archívu v Brně.

11.prosince 1955 se změnilo lesní družstvo v Telči na lidové družstvo podle zákona č. 53/1954 Sb. a k 30.6.1959 bylo začleněno do Lesního závodu v Telči.
S bývalým majetkem LD hospodařily do 30.9.1992 Jihomoravské státní lesy Brno, Lesní závod Telč a od 1.10.1992 Lesy České republiky Hradec Králové.
Na podzim roku 1990 bývalý lesmistr p. František Simandl a pamětník p. Bedřich Bína se začali zabývat myšlenkou obnovení LD. Po svolání valné hromady změnili původní název Lesní družstvo okresu Telčského na Lesní družstvo Borovná. Na základě usnesení vlády ČR č. 168 ze dne 15.března 1995 o postupu při převodech nemovitého majetku bývalých lesních družstev obcí do vlastnictví obcí, se mohlo pokračovat v činnosti a obnově LD. Z těchto důvodů byla svolána členská schůze na 29.ledna 1996, kde zástupci členských obcí vyjádřili vůli k pokračování v činnosti LD. Dne 27.3.1996 byla podepsána smlouva o převodu vlastnictví mezi Lesy ČR s.p. Hradec Králové a jednotlivými členskými obcemi LD. Touto smlouvou bylo převedeno 801 ha lesní půdy na obce. LD Borovná zahájilo svoji činnost 1. 4. 1996.

Seznam členských obcí dle seznamu z Moravského zemního archívu

Myslůvka podíl 5/575 intergrovaná v obci Černíč
Doupě 30/575
Horní Myslová 20/575
Horní Němčice 25/575
Kostelní Myslová 30/575
Krahulčí 20/575
Mrákotín 70/575
Mysletice 15/575
Nová Říše 40/575
Horní Olešná 25/575 intergrovaná v obci Popelín
Horní Bolíkov
Sumrakov
Domašín 90/575 intergrovaná v obci Studená
Telč 150/575
Vanůvek 15/575
Volevčice 20/575
Zadní Vydří 20/575